-
OMT (Ortopedisk Manuell Terapi)
OMT är ett samlingsnamn för manuella behandlingar som återställer funktioner i leder och muskler i hela kroppen och därigenom minskar smärta och ökar rörligheten.
Behandlingarna utförs enbart av specialistutbildade sjukgymnaster.
 
MET (Muskel Energi Teknik)
Muskel Energi Teknik är ett mjukt och effektivt sätt att både få med stela leder och
spända muskler i samma behandlingsmoment  Det är ett mycket bra sätt att
mjuka upp både nacke och rygg och passar den person som inte tycker att
manipulation passar dem eller om man av olika anledningar har dålig erfarenheter
av "knak och brak" behandling!  

Mobilisering av leder
När leder i ryggraden eller på andra ställen i kroppen har fått sämre rörlighet
av en eller annan orsak, kan man använda mjuka och skonsamma tekniker
för att avhjälpa detta och få igång rörligheten igen steg för steg.

Manipulation / Low Force Manipulation
När man upplever och vid undersökning kan identifiera vad man ofta benämner "låsningar" i ryggradens olika leder är mjuka manipulationer av dessa leder ett effektivt sätt att återställa funktionen och få bort blockering som orsakar smärta och begränsad rörlighet på olika sätt beroende på vart den sitter.

Nervstruktursmobilisering
En mycket viktig del i behandlingen av framförallt utstrålande smärta, känselbortfall i till exempel armar, händer, fingrar, lår, vad och fot är att på ett skonsamt och effektivt sätt "stretcha" nervtrådarna som utgår från nacke och ländrygg. Mycket effektivt vid golfarmbåge, tennisarmbåge, ischias, höft-, knä-, och fotproblem.

Triggerpunktsbehandling
Genom att trycka på ömma triggerpunkter som finns i de spända musklerna som man har problem med kan man hjälpa muskulaturen att snabbare slappna av och få igång genomblödning på ett effektivt sätt.

Töjning av muskulatur
Det är viktigt att även behandla spända muskler genom mjuk töjning, för att återställa funktionen i kroppens olika leder. Det kan till exempel röra sig om ryggen, nacken, axlar, höfter, knän och fotleder. Du som patient får också instruktioner om hur du själv hemma, mellan behandlingarna, på ett skonsamt sätt kan töja dina strama och ihopdragna muskler.

KranioSacral behandling
Denna behandlingsform är på stark framväxt och är ett skonsamt och effektivt sätt
att återställa spänningar och blockeringar som finns i nervsystemet. Detta sker genom mjuk mobilisering av kraniets olika skelettdelar samt att man jobbar med sacrum (korsbenet) som hela ryggraden vilar på centralt i bäckenet mellan de båda bäckenhalvorna. När man trycker på skallbenen eller rör på korsbenet så sker bland annat en tryckförskjutning av ryggmärgsvätskan runt hjärnan och längsmed ryggmärgskanalen. Detta gör att spänningar som funnits länge och byggts upp under lång tid minskar och balanseras. En läkningsprocess på djupet underlättas.

Terapeutisk Medicinsk Massage
Massage som hjälper kroppen att slappna av och stimulerar till ökad genomblödning i spända  och ömmande muskler. Massage hjälper kroppen att snabbare återhämta sig och forsla bort slaggprodukter i vävnaderna.

Akupressur
Genom att trycka med fingertoppar på olika akupunkturpunkter stimuleras kroppens olika organ och man kan aktivera ett tillfrisknande av kroppens inre.

Site Builder drivs av  Vistaprint